© Powered by SiteSpirit

 
logo.png

Werknemer en Werkgever

Bij mediation krijgen beide partijen de gelegenheid hun visie op het conflict te geven. Onder begeleiding van Edith worden de achtergronden en mogelijke oplossingen besproken.


Werknemer
Als werknemer heb je er belang bij dat een conflict snel wordt opgelost. In de eerste plaats omdat een conflict meestal zeer onaangenaam is. Het laat je waarschijnlijk niet meer los: je gaat er mee naar bed en je staat er mee op. Ook in je privé-leven ondervind je de gevolgen van het conflict.

Werkgever
Een arbeidsconlict kan ook positief zijn en duidelijkheid geven. In andere gevallen, geeft het veel onrust en onzekerheid ook voor de omgeving. Het is dan in het belang van de organisatie en de mensen om zo snel mogelijk te zoeken naar een oplossing.

Poortwachter
In geval van ziekte legt de 'Wet Verbetering Poortwachter' legt een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de werkgever en werknemer voor reďntegratie bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever, wanneer reďntegratie bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is.

Voordelen van mediation
- besparing van kosten
- mogelijk verbetering van de onderlinge verhoudingen en daardoor  
  beter functioneren van de organisatie
- als het conflict in goed overleg wordt opgelost, zal dat ook een
  positieve uitstraling op anderen in de organisatie hebben
- snel duidelijkheid
- meer kans op herstel
- de blik kan weer op de toekomst gericht worden

 © 2020 Edith Stouthamer Coaching & Mediation, Koninginneweg 11, Hilversum - Webdesign: Acanthis Communicatie